!!!လူသားအားလုံးကုိေလးစားပါတယ္ဗ်ာ!!!ျမန္မာ(Myanmar)ႏွင္ ့ပတ္သက္သမွ်မည္သည္ ့အရာမွ်မတင္ပါ။

!!!!! သတိ !!!!!

!!!ရုပ္ရွင္မ်ား Download လုပ္ျပီးပါက VLC Media Player ျဖင္ ့ၾကည္ ့ပါရန္ Repair လုပ္ခုိင္းလွ်င္လုပ္ေပးပါရန္

တက္တူး ထုိးခ်င္သူမ်ား အတြက္ In Korean Only

တက္တူး ထုိးခ်င္သူမ်ား အတြက္ In Korean Only
http://youngguntattoo.blogspot.com/

Wednesday, August 31, 2011

ဂ်ပန္ဇာတ္လမ္း

       ဆင္ဆာ ေတာ့ ပါတယ္ဗ်ာ ေဆာ္ေလးလန္းတာနဲ ့ တင္ေပးလုိ္က္တာ သီးခံျပီးေတာ့ၾကည္ ့ေနာ္

No comments:

Post a Comment